Новини

Ефективне партнерство: кращі практики в кейсах від Проекту Проміс

29.04.2021

Інститут розвитку міст / Institute of Urban Development спільно з нами отримали подяку від Проект "Партнерство для розвитку міст" проміс / pleddg за ефективне партнерство у зміцненні муніципального сектору в Україні, впровадженні відкритого демократичного врядування та прискорення місцевого економічного розвитку. Окрім подяк також було надіслано 12 примірників, в яких описано найкращі кейси 16 міст-партнерів з Вінницької, Івано-Франківської, Полтавської та Запорізької областей.

  • Кейс-стаді «Брендинг і маркетинг територій». Його підготовлено для відображення досвіду у сфері брендингу та маркетингу територій на прикладі 6 міст і 2 об’єднаних територіальних громад України. Виведення формули створення успішної маркетингової стратегії та побудови й просування муніципального бренда - https://cutt.ly/Ebi58PJ
  • Кейс-стаді «Соціальне підприємництво та інклюзія: досвід українських міст». Це видання підготовлено для висвітлення досвіду у сфері розвитку соціального підприємництва з акцентом на інклюзію, що передбачає включення незахищених верств населення в економічні процеси та активне суспільне життя. На прикладі п’яти українських підприємств показано різні підходи до вирішення проблем соціально вразливих груп через створення можливостей для їх повноцінної соціалізації та самореалізації - https://cutt.ly/Gbi4UD3
  • Практичний посібник «Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти фінансування» Матеріали, наведені в посібнику, містять загальну характеристику найпоширеніших і відносно нових для України інструментів фінансування місцевого економічного розвитку, огляд актуального міжнародного досвіду й української практики з відповідних питань. Крім того, у посібнику є огляд положень нормативно-правових актів і процедур (алгоритмів) застосування відповідних інструментів. Там також надано опис інституційної бази, необхідної для успішного застосування розглянутих інструментів фінансування місцевого економічного розвитку. Завантажити усі п’ять частин посібників з економічних тематик можна за посиланням - https://cutt.ly/Obi7rOo
  • Кейс-стаді «Впровадження інвестиційних інструментів на регіональному та муніципальному рівнях» Процеси глобалізації змушують регіони конкурувати за ресурси та інвестиції. Від їх залучення прямо залежить рівень сталого розвитку територій і добробут мешканців. Кейс-стаді розкриває ключові чинники ефективного системного підходу до впровадження інвестиційних інструментів. Публікація допоможе розробити та реалізувати їх у вашому регіоні, місті, селищі, селі чи об’єднаній територіальній громаді - https://cutt.ly/vbi7S5u
  • Кейс-стаді «Стратегічна екологічна оцінка: досвід упровадження в містах України» Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – важлива складова створення стратегій розвитку міст-партнерів. СЕО документів державного планування дає можливість здійснити всебічний аналіз можливого впливу планованої діяльності на довкілля та запобігти або пом’якшити можливі негативні екологічні наслідки. Така оцінка — новий інструмент реалізації екологічної політики. Кейс-стаді підготовано для висвітлення досвіду проведення СЕО. Посібник містить огляд важливості та переваг СЕО, розкриває методологію й алгоритм проведення оцінки, відображає найкращі українські практики та здобуті уроки - https://cutt.ly/Ibi78b5
  • Кейс-стаді «Розробка стратегій розвитку міст в Україні: інструкція та огляд практик» Ці рекомендації та огляд практик підготовлено для відображення головних чинників, що обумовлюють ефективність стратегічного планування розвитку міст за методологією Проекту ПРОМІС. З-поміж чималої кількості наявних методик стратегічного планування підхід Проекту ПРОМІС є унікальним з огляду на такі чотири компоненти: залучення громадськості на всіх етапах розробки та впровадження стратегії розвитку міста, врахування аспектів гендерної рівності, досягнення цілей екологічної збалансованості, створення відповідальних органів і супровід процесу досягнення цілей, впровадження завдань і заходів стратегії - https://cutt.ly/ybi5ciZ
  • Посібник «Упровадження та вдосконалення Громадського бюджету: практичні рекомендації» Інтенсивний розвиток партиципаторного бюджету в Україні ставить перед практиками чимало викликів щодо забезпечення стійкості та довготривалості цього учасницького механізму. У цій публікації, крім опису методології та кращих практик упровадження Громадського бюджету в українських громадах, автори зосереджують увагу на речах, які важливо врахувати в процесі реалізації Громадського бюджету. Публікація також містить рекомендації щодо впровадження та пошуку нових ідей для Громадського бюджету - https://cutt.ly/Qbi5HrG
  • І звісно ж: «Результати впровадження Проекту «Партнерство для розвитку міст». #МістаТаЗміни Видання презентує успіхи Проекту, яких вдалося здобути у співпраці із 16 містами-партнерами в Україні впродовж 2015–2021 років спільно з представниками органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Тут ви дізнаєтеся про зміцненням муніципального сектору, допомогу містам упроваджувати модель ефективного демократичного врядування та про сприяння прискоренню їхнього економічного розвитку - https://cutt.ly/sboqO33

Ласкаво просимо до читання! Почитати їх у паперовому вигляді можна в «Місті змістів» на Пушкіна 11.